Lichidare

Activitatea FGDB în calitate de lichidator judiciar


Începând cu anul 2002, FGDB desfășoară activitatea de lichidare judiciară la două bănci în faliment, respectiv Banca Română de Scont și Banca Turco-Română.


Banca Română de Scont – în faliment (BRS) – prezentare, date de contact

Procedura falimentului Băncii Române de Scont SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.79 din 16 aprilie 2002 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.1614/F/2002 (număr nou 63/62/2002).


I. Recuperări creanţe şi valorificări active
În perioada 16 aprilie 2002 - 31 august 2016 încasările totale au fost în sumă de 38,6 milioane lei, provenind, în principal, din:
• recuperări din credite şi dobânzi şi din alte creanţe, inclusiv din vânzarea bunurilor preluate în contul creanţelor, în sumă de 17,9 milioane lei, reprezentând circa 46% din totalul încasărilor şi circa 48% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment. Dacă se iau în calcul şi operațiunile de stingere a datoriilor din depozite colaterale/garanţii, precum şi operațiunile de preluare a unor bunuri de la debitori în contul creanţelor băncii, atunci gradul de recuperare a creanţelor (n.n. inclusiv creanțele reîntregite în patrimoniul băncii după deschiderea procedurii) este de aproximativ 58%.
• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 16,4 milioane lei, reprezentând circa 42% din totalul încasărilor.
Cheltuielile de lichidare până la 31 august 2016 au fost în sumă de 17,0 milioane lei.


II. Distribuiri de sume către creditori
Până la 31 august 2016 au fost efectuate 11 distribuiri de sume către creditori în valoare de 18,1 milioane lei, reprezentând circa 47% din masa credală.

Precizări privind procedura de faliment

În temeiul Legii 83/1998 modificată și completată judecătorul sindic numit de Tribunalul Brașov a dispus la data de 16 aprilie 2002 deschiderea procedurii falimentului Băncii Române de Scont (BRS). De asemenea, în conformitate cu dispozițiile legii, judecatorul sindic a desemnat Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) în calitate de lichidator al BRS-în faliment.
În contextul unor afirmații vehiculate recent în spațiul public potrivit cărora procedura falimentului BRS are o durată nejustificat de lungă, respectiv 14 ani, facem următoarele precizări:
Pe toată perioada de derulare a procedurii falimentului BRS, FGDB a respectat prevederile Legii 83/1998, acționând permanent în interesul creditorilor. Totodată, în procesul lichidării judiciare a patrimoniului BRS, FGDB a luat măsurile necesare pentru atragerea răspunderii persoanelor care se fac vinovate pentru prejudicierea băncii.
La data deschiderii procedurii falimentului s-au înregistrat declarații de creanțe însumand 112,7 milioane lei.
După verificarea de către FGDB, în calitate de lichidator, a declarațiilor de creanțe instanța de judecată a admis doar o treime din valoarea acestora, însumând 38,5 milioane lei. Procedura de verificare a acestor declarații a fost finalizată în 2006 și a urmărit aplicarea strictă a principiului ”de a nu se admite și plăti o datorie invalidă” către persoane fizice și juridice care în mod fraudulos au formulat și depus declarații de creanțe nejustificate.
Pe durata procedurii falimentului, FGDB, în calitate de lichidator, a identificat tranzacții frauduloase care au făcut obiectul a numeroase plângeri penale. Parchetul a conexat plângerile penale în doua dosare având ca obiect infracțiunile de delapidare și spălare de bani.
În prezent, dosarul având ca obiect delapidarea se află în stare de judecată. Dosarul având ca obiect spălarea de bani se afla în faza de cercetare la Parchetul de pe langa Tribunalul București.
Ca urmare a nefinalizării laturii penale, 64 de cauze civile sunt suspendate, ceea ce face imposibilă în acest moment obținerea de titluri executorii pentru recuperarea creanțelor.
La BRS-în faliment gradul de recuperare a creanțelor băncii este de aproximativ 58%. De asemenea, ca urmare a măsurilor întreprinse de FGDB, în calitate de lichidator, s-a distribuit creditorilor peste 47% din masa credală, acesta fiind cel mai ridicat grad de îndestulare a creditorilor comparativ cu situația de la celelalte bănci aflate în faliment. FGDB a recuperat în totalitate creanțele sale rezultate din subrogarea în drepturile deponenților ca urmare a plaților de compensații efectuate către aceștia.

Mai multe informații cu privire la procedura falimentului BRS aici.Date de contact
Banca Română de Scont – în faliment
Piaţa Sfatului nr.26, Braşov, Judeţul Braşov
Tel: 0268 471 088, 0268 471 077
Fax: 0268 470 874
E-mail: lichidator@astrabank.roBanca Turco Română – în faliment (BTR) – prezentare, date de contact
Procedura falimentului Băncii Turco Române SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.1215 din 3 iulie 2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.719/2002 (număr nou 143/3/2002).

I. Recuperări creanţe şi valorificări active
În perioada 3 iulie 2002 – 31 decembrie 2015 încasările totale au fost în sumă de 57,0 milioane lei, provenind, în principal, din:
• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 31,8 milioane lei, reprezentând circa 56% din totalul încasărilor;
• venituri financiare (dobânzi la disponibilităţile băneşti) în sumă de 18,9 milioane lei, reprezentând circa 33% din încasări;
• recuperări din credite şi dobânzi şi din alte creanţe în sumă de 5,1 milioane lei, reprezentând circa 9% din încasări şi 2,2% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment.
Cheltuielile de lichidare până la 31 decembrie 2015 au fost în sumă de 14,5 milioane lei.


II. Distribuiri de sume către creditori
Până la 31 decembrie 2015 au fost efectuate 6 distribuiri de sume către creditori în valoare de 39,8 milioane lei, reprezentând circa 36% din masa credală.

Date de contact
Banca Turco Română – în faliment
Bulevardul Voluntari nr.88, Voluntari, judeţul Ilfov, cod poştal 077190
Telefon: 021 2703995, 021 2703996
Fax: 021 2703997
E-mail: btr_faliment@yahoo.com

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE